Zmiana w organizacji ruchu – zamknięcie ul. Długiej

Informujemy, że w dniach 27-28.06.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap II) polegającej na tymczasowym zamknięciu ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łączyńskiego i Szczawieńskiej do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w celu umożliwienia pełnej przebudowy przepustu P3 na potoku Szczawnik.

Zmianie ulegnie geometria skrzyżowania ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej ze skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie trójwlotowe z uprzywilejowaniem ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej na relacji Podzamcze – Tesco. Dodatkowo wprowadzone zostanie oznakowanie wskazujące objazdy do Szczawna-Zdroju/Piaskowej Góry. Ruch pieszych na relacji ul. Długa – ul. Szczawieńska będzie się odbywał po odcinku gruntowego ciągu pieszego wyznaczonego na potrzeby zamknięcia ul. Długiej.

Przewidywany czas obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: do 15.09.2020r.