Zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Świdnickiej

W czwartek 23.05.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I C na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt wprowadza tymczasowe oznakowanie informacyjne zalecanego objazdu miasta na wjeździe do Wałbrzycha od strony Wrocławia, Świdnicy oraz Golińska. Oznakowanie zostanie wprowadzone na wlocie ul. Wrocławskiej od strony Wrocławia, skrzyżowaniu ul. Strzegomskiej, Świdnickiej, Noworudzkiej i 11 Listopada oraz na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Świdnickiej. Zalecany objazd ul. Uczniowską oraz drogą wojewódzką nr 379 umożliwi rozładowanie ruchu drogowego głównie na drodze krajowej nr 35 oraz na drodze wojewódzkiej nr 376, na których odbywać się będą prace budowlane związane z budową Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt wprowadza również zmianę pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Świdnickiej. Jako kierunek główny wyznaczono ul. Strzegomską i wlot ul. Niepodległości od strony Centrum. Jako kierunek podporządkowany wyznaczono wlot ul. Niepodległości od strony Golińska. Zmiana ma na celu poprawę płynności ruchu.

Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I C planowane jest na czwartek 30.05.2019r. Przewidywany czas obowiązywania 31 grudzień 2019r.