Zmiana organizacji ruchu w rejonie ronda Tesco

Informujemy, że od środy 11.08.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu umożliwiająca ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Długiej oraz na odcinkach wlotowych tych ulic. Zmiany będą wprowadzane etapowo:

Etap 1 – czas trwania 2 dni

W etapie 1 planuje się zamknięcie zachodniego wlotu ul. Łączyńskiego. Ruch w kierunku Szczawna-Zdroju będzie się odbywał przez ul. Szczawieńską i obwodnicę Szczawna-Zdroju. Niemożliwy będzie przejazd w kierunku Wałbrzycha od strony Szczawna-Zdroju ulicami Chopina i Gałczyńskiego. W ramach etapu 1 zamknięta zostanie również lewa jezdnia ul. Długiej, a ruch dwukierunkowy zostanie skierowany na jezdnię prawą. Niemożliwy będzie wjazd na ul. Długą z ul. Makuszyńskiego.

Etap 2 – czas trwania 1 dzień

W etapie 2 planuje się zamknięcie jezdni ronda z utrzymaniem relacji prawoskrętnych oraz zamknięcie lewej jezdni zachodniego wlotu ul. Łączyńskiego oraz prawej jezdni ul. Szczawieńskiej. W związku z tym przejazd z dzielnicy Podzamcze w kierunku ul. Długiej będzie możliwy objazdem przez ul. Szczawieńską, następnie przez teren Tesco, dalej przez odcinek jednokierunkowy lewej jezdni ul. Łączyńskiego i łącznik pod estakadą ES/Z/5, a następnie, po nawrocie, prawą jezdnią ul. Łączyńskiego w kierunku ronda. Możliwe będzie również zawracanie na skrzyżowaniu ulic Długiej i Makuszyńskiego.

Etap 3 – czas trwania 2 dni

Etap 3 zakłada zamknięcie prawej jezdni ul. Szczawieńskiej. Objazd będzie odbywał się przez teren Tesco, dalej przez odcinek jednokierunkowy lewej jezdni ul. Łączyńskiego i łącznik pod estakadą ES/Z/5, a następnie, po nawrocie, prawą jezdnią ul. Łączyńskiego w kierunku ronda. W dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd w kierunku Wałbrzycha od strony Szczawna-Zdroju ulicami Chopina i Gałczyńskiego.

W etapie 3 zamknięte zostaną również prawa jezdnia ul. Długiej oraz lewa jezdnia wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia płynności ruchu przewiduje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na lewej jezdni ul. Długiej oraz prawej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego.

Etap 4 – czas trwania 1 dzień

W etapie 4 planuje się zamknięcie lewej jezdni ul. Szczawieńskiej, prawej jezdni ul. Długiej oraz prawej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego. W związku z tym przewiduje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni prawej ul. Szczawieńskiej, lewej jezdni ul. Długiej oraz lewej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego.  W dalszym ciągu utrzymane zostaną zapory na ul. Gałczyńskiego i Chopina.