Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 20.06.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu drogi dojazdowej DD1 w celu wykonania zaplanowanych prac. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej północnej części ul. Żeromskiego oraz ulic Oczki, Chałubińskiego i Bardowskiego wykonane zostanie tymczasowe włączenie ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej 3407D.