Zmiana organizacji ruchu ul. Wysockiego

Informujemy, że na 21.12.2020r. planowana jest również zmiana w organizacji ruchu na ul. Wysockiego (okolice OSiR) polegająca na likwidacji by-passu z płyt betonowych.