Zmiana organizacji ruchu ul. Szczawieńska

Informujemy, że na środę 21.10.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap III.B) polegającej na wprowadzeniu zmian w zakresie geometrii jezdni ul. Szczawieńskiej i dostosowaniu jej przebiegu do wykonanego już docelowego układu drogowego (rozdzielenie pasów ruchu z wyspą dzielącą).