Zmiana organizacji ruchu ul. Makuszyńskiego

Informujemy, że w dniu 31.07.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu polegające na zamknięciu wlotu ul. Makuszyńskiego na skrzyżowaniu z ul. Długą.