Zmiana organizacji ruchu ul. Łączyńskiego

Informujemy, że na poniedziałek 07.06.2021r. planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Łączyńskiego na odcinku od ronda w kierunku Szczawna-Zdroju polegająca na przekierowaniu ruchu pojazdów na prawą jezdnię wlotu ulicy Łączyńskiego. Zmiana umożliwi wykonanie warstw bitumicznych lewej jezdni wlotu ulicy Łączyńskiego. Wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na obecny ruch pieszych w tym rejonie.