Zmiana organizacji ruchu ul. Kolejowa

Informujemy, że na poniedziałek 10.10.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zawężeniu jezdni ul. Kolejowej za skrzyżowaniem z ulicami Wysockiego i Sikorskiego do jednego pasa ruchu. Zmiana ma na celu umożliwienie bezpiecznej realizacji robót budowlanych w tym rejonie.