Zmiana organizacji ruchu na ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 24.04.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap V umożliwiającej wykonanie włączenia ul. Żeromskiego do budowanej Obwodnicy Wałbrzycha, polegającej na przeniesieniu ruchu pieszych w celu odseparowania pieszych od frontu robót:

w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Starachowickiej – na chodnik wschodni

oraz w rejonie budynków 81-93 ul. Żeromskiego – na chodnik północny

Zaplanowano również wykonywanie prac polegających na włączeniu projektowanej drogi stanowiącej dojazd do obwodnicy w istniejącą ul. Żeromskiego na wysokości skrzyżowania z ul Oczki: