Zmiana organizacji ruchu na ul. Wysockiego

Informujemy, że na wtorek 23.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Wysockiego polegające na zmianie geometrii pasów ruchu na ul. Wysockiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejścia dla pieszych. Zmiana umożliwi przekroczenie jezdni ul. Wysockiego projektowanymi sieciami.