Zmiana organizacji ruchu na ul. Szczawieńskiej.

Informujemy, że na piątek 12.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu pojazdów z jezdni prawej na jezdnię lewą na ul. Szczawieńskiej (Etap I B). Prace wdrożeniowe rozpoczną się w nocy z dnia 11/12.06.2020r.

Zmianie ulegnie również sposób wyjazdu/wjazdu na parking Tesco. Tymczasowo zamknięty zostanie wyjazd/wjazd od strony stacji paliw, łączący parking Tesco z ul. Szczawieńską (fot. nr 2).