Zmiana organizacji ruchu na ul. Chrobrego

Informujemy, że w dniu 23.11.2020r. została wprowadzona tymczasowa korekta przebiegu ul. Chrobrego polegająca na wprowadzeniu ruchu po bajpasie w rejonie wjazdu do Pogotowia.