Zmiana organizacji ruchu na Placu Grunwaldzkim

W piątek 07.06.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I B na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada wyłączenie po jednej jezdni ulic Kolejowej i Sikorskiego oraz dwóch pasów ruchu na obu wlotach ulicy Wysockiego. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej w kierunku Golińska. Ruch w kierunku Wrocławia odbywał się będzie przez ulicę Chrobrego również zwężoną do jednego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej, Kolejowej i Chrobrego wprowadzone zostanie tymczasowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym w celu zapewnienia możliwości jazdy w każdym kierunku.

W celu zapewnienia lepszej komunikacji dla karetek pogotowia projekt wprowadza zmianę organizacji ruchu na ul. Czerwonego Krzyża zmieniając ruch jednokierunkowy na dwukierunkowy. Ponadto zamknięta zostanie ul. Reja od skrzyżowania z ul. Kolejową do zjazdu przed przejazdem kolejowym. Wprowadzone zostanie również obustronne zamknięcie ulicy Starachowickiej oraz ul. Kurpiowskiej.

Na całym obszarze objętym tymczasową organizacją ruchu wprowadza się strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h.

Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I B planowane jest na poniedziałek 17.06.2019r. Przewidywany czas obowiązywania 30 październik 2020r.