Zamknięcie ulicy Chrobrego

Informujemy, że w dniu 03.10.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ul. Chrobrego od skrzyżowania z drogą wewnętrzną prowadzącą do DARR. Na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ww. skrzyżowania wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

W związku z powyższą zmianą na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Słowackiego, Chrobrego, Szmidta i Alei Wyzwolenia planuje się wyłączenie sygnalizacji świetlnej.