Otwarcie wschodniego odcinka ul. Wysockiego

Informujemy, że na piątek 17.09.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego. Dla ruchu dwukierunkowego otwarty zostanie wschodni odcinek ul. Wysockiego. Na ul. Kolejowej i Sikorskiego ruch zostanie przekierowany na nowowybudowaną jezdnię lewą z jednoczesnym utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej, natomiast na ul. Sikorskiego ruch będzie możliwy w obu kierunkach.

Dojazd do sklepu Aldi będzie możliwy z otwartego dla ruchu odcinka ul. Konopnickiej. Dojazd do ulic Nowy Świat i Konopnickiej nadal będzie możliwy od strony ul. Sikorskiego.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie tzw. ronda Tesco

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (20.08.2021r.) planowane jest zakończenie prac związanych z układaniem warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Długiej oraz na odcinkach wlotowych tych ulic. W związku z tym w dniu 21.08.2021r. przywrócona zostanie poprzednia organizacja ruchu, w tym wahadło na ul. Topolowej pod estakadą ES/Z/5:

https://obwodnicawalbrzycha.pl/zmiana-organizacji-ruchu-ul-laczynskiego-3/.