Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 07.06.2021r. zmianie uległa organizacja ruchu na ulicy Żeromskiego polegająca na zamknięciu starej jezdni ulicy Żeromskiego od strony wschodniej i poprowadzeniu ruchu pojazdów po nowej drodze stanowiącej dojazd do obwodnicy. W miejscu włączenia istniejącej ulicy Żeromskiego dalej odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu ul. Łączyńskiego

Informujemy, że na poniedziałek 07.06.2021r. planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Łączyńskiego na odcinku od ronda w kierunku Szczawna-Zdroju polegająca na przekierowaniu ruchu pojazdów na prawą jezdnię wlotu ulicy Łączyńskiego. Zmiana umożliwi wykonanie warstw bitumicznych lewej jezdni wlotu ulicy Łączyńskiego. Wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na obecny ruch pieszych w tym rejonie.

Prace nocne na obiekcie WD/Z/7

Informujemy, że w dniach 18/19.05.2021r. (wtorek/środa) oraz 19/20.05.2021r. (środa/czwartek) w godzinach nocnych 23:00-04:00 będą prowadzone prace związane z wykonaniem uszynienia i antykorozji obiektu WD/Z/7.

Prace nocne na obiekcie WD/Z/7

Informujemy, że w dniach 11/12.05.2021r. (wtorek/środa) oraz 12/13.05.2021r. (środa/czwartek) w godzinach nocnych 23:00-04:00 będą prowadzone prace związane z wykonaniem antykorozji ustroju nośnego obiektu WD/Z/7.