Tymczasowe uruchomienie kładki dla pieszych

Informujemy, że od dnia 17.03.2021r., w związku z rozpoczęciem robót przy budowie przejścia podziemnego PP-5C pod ul. Żeromskiego, zostanie udostępniona kładka dla pieszych KL-5B pomiędzy ulicami Św. Kingi i Dr Oczki. Jednocześnie informujemy, że tymczasowo nie będzie możliwości przejścia ulicą Żeromskiego na tym odcinku.