Prace w niedzielę rondo „Tesco”

Informujemy, że w niedzielę 08.08.2021r. będą prowadzone prace związane z poprawkami ścieków drogowych przed układaniem warstwy ścieralnej w rejonie tzw. ronda Tesco.