Prace w niedzielę Rondo Niepodległości

Informujemy, że w niedzielę 12.09.2021r. w rejonie Ronda Niepodległości (tzw. ronda Tesco) będą prowadzone prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego.