Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

W dniu 17.10.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I D na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada tymczasowe zamknięcie odcinków jezdni ul. Żeromskiego, o maksymalnej długości 100 m i szerokości umożliwiającej przejezdność, w celu wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo w ramach tymczasowej organizacji ruchu planuje się przeniesienie przystanku autobusowego zlokalizowanego po stronie prawej ul. Żeromskiego, obsługującego ruch w stronę Szczawna – Zdroju, na odcinek od. ul. Św. Kingi do ul. Uzdrowiskowej oraz wprowadzenie tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Kuracyjną.

Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I D planowane jest na piątek 25.10.2019r. Przewidywany czas obowiązywania 31 grudzień 2021r.

Zmiana przystanku dla linii nr 18 w kierunku Szczawna-Zdroju

Od wtorku 01.10.2019r. w związku z remontem ulic F. Chopina i H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju zmianie ulegnie trasa linii nr 18 w kierunku Szczawna-Zdroju, która w miesiącu październiku i listopadzie 2019r. będzie realizowana przez ul. Szczawieńską. Zmianie ulegnie również lokalizacja tymczasowego przystanku autobusowego, który na czas trwania remontu będzie zlokalizowany przy ul. Łączyńskiego w rejonie posesji nr 36 (przy komisie samochodowym).

Zmiana organizacji ruchu na Placu Grunwaldzkim

W piątek 07.06.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I B na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada wyłączenie po jednej jezdni ulic Kolejowej i Sikorskiego oraz dwóch pasów ruchu na obu wlotach ulicy Wysockiego. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej w kierunku Golińska. Ruch w kierunku Wrocławia odbywał się będzie przez ulicę Chrobrego również zwężoną do jednego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej, Kolejowej i Chrobrego wprowadzone zostanie tymczasowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym w celu zapewnienia możliwości jazdy w każdym kierunku.

Czytaj dalej Zmiana organizacji ruchu na Placu Grunwaldzkim

Zwężenie pasa ruchu na ul. Kolejowej

We wtorek 28.05.2019 w ramach budowy Obwodnicy Wałbrzycha w związku z prowadzeniem robót wyburzeniowych budynków przy ul. Kolejowej 1 i ul. Browarnej 1 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu zakładającej wygrodzenie skrajnego pasa jezdni ul. Kolejowej w kierunku do Centrum.

Utrudnienia w ruchu w okolicach ronda przy Tesco (Szczawieńska, Długa, Łączyńskiego – wyłączenie części pasów ruchu)

W piątek 17.05.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I A na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada wyłączenie po jednej jezdni ulic Szczawieńskiej i Długiej oraz wyłączenie pasów ruchu na rondzie i na jezdni ulicy Łączyńskiego. Ponadto projekt zakłada zaślepienie ulic Wyszyńskiego i Gałczyńskiego oraz wprowadzenie objazdów przez ul. Szczawieńską. Projekt zakłada również wyłączenie jednego przystanku komunikacji zbiorowej przy ul. Łączyńskiego i obsługującego ruch w kierunku Wałbrzycha i przeniesienie go na ul. Szczawieńską.

Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I A planowane jest na sobotę 25.05.2019r. Przewidywany czas obowiązywania IV kwartał 2019r.