Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na piątek 05.02.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na ul. Żeromskiego polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w kierunku Szczawna-Zdroju na odcinku od dworca kolejowego Wałbrzych Miasto do skrzyżowania z ulicą Starachowicką. Wprowadzona zmiana nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej, dla której ruch będzie możliwy w dwóch kierunkach, sterowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 21.12.2020r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na ul. Żeromskiego. Przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy, ale zostanie poprowadzony po nowo wybudowanym odcinku drogi powiatowej DP3407D i drogi dojazdowej DD1. Ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Św. Kingi do ul. Oczki zostanie zamknięta.

Zamiana organizacji ruchu ul. Długa

Informujemy, że na dzień 18.12.2020r. planowane jest otwarcie drugiej jezdni ul. Długiej i rozdzielenie wlotu i wylotu dla ul. Długiej na dwie jednokierunkowe jezdnie.

Dodatkowo planuje się umożliwienie przejścia wzdłuż ul. Łączyńskiego w kierunku dzielnicy Podzamcze po obu stronach jezdni, a nie jak było to do tej pory tylko po wschodniej stronie.

Zmiana organizacji ruchu ul. Szczawieńska

Informujemy, że na środę 21.10.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap III.B) polegającej na wprowadzeniu zmian w zakresie geometrii jezdni ul. Szczawieńskiej i dostosowaniu jej przebiegu do wykonanego już docelowego układu drogowego (rozdzielenie pasów ruchu z wyspą dzielącą).

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w piątek 02.10.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap V.1-c) polegającej na wprowadzeniu na ul. Żeromskiego ruchu jednokierunkowego w stronę Szczawna-Zdrój. Wprowadzona zmiana nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej, dla której ruch będzie możliwy w dwóch kierunkach, na początku poprzez sterowanie ręczne, a docelowo przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Ciągi piesze nie zostaną ograniczone.

Zmiana w organizacji ruchu – otwarcie ul. Długiej

Informujemy, że w dniu 15.09.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap III.A oraz III.B) polegającej na przywróceniu ruchu na jezdni lewej ul. Długiej. Nowa organizacja przywraca skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu ulic Długiej, Szczawieńskiej oraz Łączyńskiego, którego wyspa odpowiada kształtem wyspie docelowego układu drogowego.

Ruch na ul. Łączyńskiego od tej pory odbywać się będzie po nowej jezdni docelowego układu drogowego (jezdnia lewa).