Likwidacja tymczasowego ronda na wysokości ulicy Mazowieckiej

Informujemy, że na piątek 22.10.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu polegająca na likwidacji tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Chrobrego i Mazowieckiej.

Dla zapewnienia wszystkich relacji komunikacyjnych przewidziano miejsce do zawracania dla ul. Chrobrego przed wiaduktem WD/Z/7. Na ul. Mazowieckiej przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy, ale wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo. Ponadto zamknięty zostanie wlot ul. Browarnej do skrzyżowania z ul. Kolejową. Dojazd do ul. Browarnej będzie zapewniony od ul. Lubelskiej.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Ronda Niepodległości tzw. Rondo Tesco

Informujemy, że dnia 12.10.2021r. w godzinach popołudniowych planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie Ronda Niepodległości polegająca na wprowadzeniu jedno pasowych wlotów i wylotów jezdni do skrzyżowania typu rondo dla ulic Łączyńskiego, Długiej i Szczawieńskiej.

Ponadto na ulicach Chopina i Sienkiewicza planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego skierowanego do Szczawna Zdroju, a na ulicach Słowackiego i Gałczyńskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy skierowany do Wałbrzycha. Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Szczawnie Zdroju zostanie dostosowane oznakowanie do nowego układu komunikacyjnego.

Otwarcie wschodniego odcinka ul. Wysockiego

Informujemy, że na piątek 17.09.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego. Dla ruchu dwukierunkowego otwarty zostanie wschodni odcinek ul. Wysockiego. Na ul. Kolejowej i Sikorskiego ruch zostanie przekierowany na nowowybudowaną jezdnię lewą z jednoczesnym utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej, natomiast na ul. Sikorskiego ruch będzie możliwy w obu kierunkach.

Dojazd do sklepu Aldi będzie możliwy z otwartego dla ruchu odcinka ul. Konopnickiej. Dojazd do ulic Nowy Świat i Konopnickiej nadal będzie możliwy od strony ul. Sikorskiego.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie tzw. ronda Tesco

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (20.08.2021r.) planowane jest zakończenie prac związanych z układaniem warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Długiej oraz na odcinkach wlotowych tych ulic. W związku z tym w dniu 21.08.2021r. przywrócona zostanie poprzednia organizacja ruchu, w tym wahadło na ul. Topolowej pod estakadą ES/Z/5:

https://obwodnicawalbrzycha.pl/zmiana-organizacji-ruchu-ul-laczynskiego-3/.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie ronda Tesco

Informujemy, że od środy 11.08.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu umożliwiająca ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Długiej oraz na odcinkach wlotowych tych ulic. Zmiany będą wprowadzane etapowo:

Etap 1 – czas trwania 2 dni

W etapie 1 planuje się zamknięcie zachodniego wlotu ul. Łączyńskiego. Ruch w kierunku Szczawna-Zdroju będzie się odbywał przez ul. Szczawieńską i obwodnicę Szczawna-Zdroju. Niemożliwy będzie przejazd w kierunku Wałbrzycha od strony Szczawna-Zdroju ulicami Chopina i Gałczyńskiego. W ramach etapu 1 zamknięta zostanie również lewa jezdnia ul. Długiej, a ruch dwukierunkowy zostanie skierowany na jezdnię prawą. Niemożliwy będzie wjazd na ul. Długą z ul. Makuszyńskiego.

Etap 2 – czas trwania 1 dzień

W etapie 2 planuje się zamknięcie jezdni ronda z utrzymaniem relacji prawoskrętnych oraz zamknięcie lewej jezdni zachodniego wlotu ul. Łączyńskiego oraz prawej jezdni ul. Szczawieńskiej. W związku z tym przejazd z dzielnicy Podzamcze w kierunku ul. Długiej będzie możliwy objazdem przez ul. Szczawieńską, następnie przez teren Tesco, dalej przez odcinek jednokierunkowy lewej jezdni ul. Łączyńskiego i łącznik pod estakadą ES/Z/5, a następnie, po nawrocie, prawą jezdnią ul. Łączyńskiego w kierunku ronda. Możliwe będzie również zawracanie na skrzyżowaniu ulic Długiej i Makuszyńskiego.

Etap 3 – czas trwania 2 dni

Etap 3 zakłada zamknięcie prawej jezdni ul. Szczawieńskiej. Objazd będzie odbywał się przez teren Tesco, dalej przez odcinek jednokierunkowy lewej jezdni ul. Łączyńskiego i łącznik pod estakadą ES/Z/5, a następnie, po nawrocie, prawą jezdnią ul. Łączyńskiego w kierunku ronda. W dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd w kierunku Wałbrzycha od strony Szczawna-Zdroju ulicami Chopina i Gałczyńskiego.

W etapie 3 zamknięte zostaną również prawa jezdnia ul. Długiej oraz lewa jezdnia wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia płynności ruchu przewiduje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na lewej jezdni ul. Długiej oraz prawej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego.

Etap 4 – czas trwania 1 dzień

W etapie 4 planuje się zamknięcie lewej jezdni ul. Szczawieńskiej, prawej jezdni ul. Długiej oraz prawej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego. W związku z tym przewiduje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni prawej ul. Szczawieńskiej, lewej jezdni ul. Długiej oraz lewej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego.  W dalszym ciągu utrzymane zostaną zapory na ul. Gałczyńskiego i Chopina.

Zmiana organizacji ruchu ul. Chrobrego

Informujemy, że na poniedziałek 02.08.2021r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji polegająca na zamknięciu odcinka ulicy Chrobrego na wysokości ulicy Reja. Ruch pojazdów zostanie skierowany na nowowybudowany łącznik LR1 przebiegający pod wiaduktem WD/Z/7 oraz dalej na ulicę Kolejową.

Zjazd na ulicę Reja (w kierunku przejazdu kolejowego) zostanie wykonany w późniejszym terminie. Przewidywany termin otwarcia dla ruchu nastąpi w połowie sierpnia.

Zamknięcie ul. Wysockiego

Informujemy, że z soboty na niedzielę (10/11.07.2021r.) planowana jest zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego polegająca na zamknięciu dla ruchu odcinków ulicy Wysockiego. Przejazd przez skrzyżowanie będzie możliwy tylko w kierunku południowym, ulicami Kolejową i Sikorskiego. Zamknięty zostanie także wjazd ulicy Konopnickiej od ulicy Wysockiego.

Na zamkniętej ulicy Wysockiego (odcinek zachodni), tuż przed obszarem budowy, wyznaczono 1 parę przystanków autobusowych. Dodatkowo zaprojektowano roboczy dojazd do ulicy Raciborskiej.

Dojazd do sklepu Aldi będzie możliwy od strony ulicy Sikorskiego. Z ulicy Sikorskiego umożliwiony zostanie również wjazd w ulicę Nowy Świat, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Objazd zamkniętej ulicy Wysockiego odbywał się będzie poprzez ulice Andersa, II Armii i 1 Maja. Ruch w kierunku Wrocławia odbywać się będzie ulicą Sikorskiego do ulicy Niepodległości, a następnie ulicami Świdnicką, Strzegomską i Uczniowską.

Tymczasowa organizacja zasadniczo nie wprowadzi zmian do obowiązującego układu ruchu na Placu Grunwaldzkim. Z uwagi na nieprzejezdność ul. Wysockiego wjazd w tę ulicę ograniczony będzie jedynie do komunikacji publicznej, dojazdu do posesji i obsługi budowy. Ponadto ograniczona zostanie ilość pasów ruchu na wlocie ulicy Słowackiego do 2 pasów: kierunek prosto-lewo i prawoskręt.

Zmiana organizacji ruchu ul. Łączyńskiego

Informujemy, że na środę 07.07.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ulicy Łączyńskiego na odcinku od Ronda Niepodległości (Ronda Tesco) do skrzyżowania z ulicami Wyszyńskiego i Chopina. Ruch pojazdów w kierunku Szczawna – Zdroju zostanie przekierowany na nowo wybudowaną ul. Topolową oraz dalej na ulice Gałczyńskiego i Słowackiego.

Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady ruchu tzn. ruch w kierunku Szczawna – Zdroju będzie jednokierunkowy, za wyjątkiem pojazdów komunikacji publicznej i służb miejskich, dla których ruch będzie możliwy w dwóch kierunkach. Dodatkowo, z uwagi na zmniejszoną szerokość ulicy Topolowej, pod estakadą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 07.06.2021r. zmianie uległa organizacja ruchu na ulicy Żeromskiego polegająca na zamknięciu starej jezdni ulicy Żeromskiego od strony wschodniej i poprowadzeniu ruchu pojazdów po nowej drodze stanowiącej dojazd do obwodnicy. W miejscu włączenia istniejącej ulicy Żeromskiego dalej odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.