Otwarcie wschodniego odcinka ul. Wysockiego

Informujemy, że na piątek 17.09.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego. Dla ruchu dwukierunkowego otwarty zostanie wschodni odcinek ul. Wysockiego. Na ul. Kolejowej i Sikorskiego ruch zostanie przekierowany na nowowybudowaną jezdnię lewą z jednoczesnym utrzymaniem ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej, natomiast na ul. Sikorskiego ruch będzie możliwy w obu kierunkach.

Dojazd do sklepu Aldi będzie możliwy z otwartego dla ruchu odcinka ul. Konopnickiej. Dojazd do ulic Nowy Świat i Konopnickiej nadal będzie możliwy od strony ul. Sikorskiego.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie tzw. ronda Tesco

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (20.08.2021r.) planowane jest zakończenie prac związanych z układaniem warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Długiej oraz na odcinkach wlotowych tych ulic. W związku z tym w dniu 21.08.2021r. przywrócona zostanie poprzednia organizacja ruchu, w tym wahadło na ul. Topolowej pod estakadą ES/Z/5:

https://obwodnicawalbrzycha.pl/zmiana-organizacji-ruchu-ul-laczynskiego-3/.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie ronda Tesco

Informujemy, że od środy 11.08.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu umożliwiająca ułożenie warstwy ścieralnej na skrzyżowaniu ulic Łączyńskiego, Szczawieńskiej i Długiej oraz na odcinkach wlotowych tych ulic. Zmiany będą wprowadzane etapowo:

Etap 1 – czas trwania 2 dni

W etapie 1 planuje się zamknięcie zachodniego wlotu ul. Łączyńskiego. Ruch w kierunku Szczawna-Zdroju będzie się odbywał przez ul. Szczawieńską i obwodnicę Szczawna-Zdroju. Niemożliwy będzie przejazd w kierunku Wałbrzycha od strony Szczawna-Zdroju ulicami Chopina i Gałczyńskiego. W ramach etapu 1 zamknięta zostanie również lewa jezdnia ul. Długiej, a ruch dwukierunkowy zostanie skierowany na jezdnię prawą. Niemożliwy będzie wjazd na ul. Długą z ul. Makuszyńskiego.

Etap 2 – czas trwania 1 dzień

W etapie 2 planuje się zamknięcie jezdni ronda z utrzymaniem relacji prawoskrętnych oraz zamknięcie lewej jezdni zachodniego wlotu ul. Łączyńskiego oraz prawej jezdni ul. Szczawieńskiej. W związku z tym przejazd z dzielnicy Podzamcze w kierunku ul. Długiej będzie możliwy objazdem przez ul. Szczawieńską, następnie przez teren Tesco, dalej przez odcinek jednokierunkowy lewej jezdni ul. Łączyńskiego i łącznik pod estakadą ES/Z/5, a następnie, po nawrocie, prawą jezdnią ul. Łączyńskiego w kierunku ronda. Możliwe będzie również zawracanie na skrzyżowaniu ulic Długiej i Makuszyńskiego.

Etap 3 – czas trwania 2 dni

Etap 3 zakłada zamknięcie prawej jezdni ul. Szczawieńskiej. Objazd będzie odbywał się przez teren Tesco, dalej przez odcinek jednokierunkowy lewej jezdni ul. Łączyńskiego i łącznik pod estakadą ES/Z/5, a następnie, po nawrocie, prawą jezdnią ul. Łączyńskiego w kierunku ronda. W dalszym ciągu nie będzie możliwy przejazd w kierunku Wałbrzycha od strony Szczawna-Zdroju ulicami Chopina i Gałczyńskiego.

W etapie 3 zamknięte zostaną również prawa jezdnia ul. Długiej oraz lewa jezdnia wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego. W związku z powyższym oraz w celu zapewnienia płynności ruchu przewiduje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na lewej jezdni ul. Długiej oraz prawej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego.

Etap 4 – czas trwania 1 dzień

W etapie 4 planuje się zamknięcie lewej jezdni ul. Szczawieńskiej, prawej jezdni ul. Długiej oraz prawej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego. W związku z tym przewiduje się wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni prawej ul. Szczawieńskiej, lewej jezdni ul. Długiej oraz lewej jezdni wschodniego wlotu ul. Łączyńskiego.  W dalszym ciągu utrzymane zostaną zapory na ul. Gałczyńskiego i Chopina.

Zmiana organizacji ruchu ul. Chrobrego

Informujemy, że na poniedziałek 02.08.2021r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji polegająca na zamknięciu odcinka ulicy Chrobrego na wysokości ulicy Reja. Ruch pojazdów zostanie skierowany na nowowybudowany łącznik LR1 przebiegający pod wiaduktem WD/Z/7 oraz dalej na ulicę Kolejową.

Zjazd na ulicę Reja (w kierunku przejazdu kolejowego) zostanie wykonany w późniejszym terminie. Przewidywany termin otwarcia dla ruchu nastąpi w połowie sierpnia.

Zamknięcie ul. Wysockiego

Informujemy, że z soboty na niedzielę (10/11.07.2021r.) planowana jest zmiana w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego polegająca na zamknięciu dla ruchu odcinków ulicy Wysockiego. Przejazd przez skrzyżowanie będzie możliwy tylko w kierunku południowym, ulicami Kolejową i Sikorskiego. Zamknięty zostanie także wjazd ulicy Konopnickiej od ulicy Wysockiego.

Na zamkniętej ulicy Wysockiego (odcinek zachodni), tuż przed obszarem budowy, wyznaczono 1 parę przystanków autobusowych. Dodatkowo zaprojektowano roboczy dojazd do ulicy Raciborskiej.

Dojazd do sklepu Aldi będzie możliwy od strony ulicy Sikorskiego. Z ulicy Sikorskiego umożliwiony zostanie również wjazd w ulicę Nowy Świat, na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

Objazd zamkniętej ulicy Wysockiego odbywał się będzie poprzez ulice Andersa, II Armii i 1 Maja. Ruch w kierunku Wrocławia odbywać się będzie ulicą Sikorskiego do ulicy Niepodległości, a następnie ulicami Świdnicką, Strzegomską i Uczniowską.

Tymczasowa organizacja zasadniczo nie wprowadzi zmian do obowiązującego układu ruchu na Placu Grunwaldzkim. Z uwagi na nieprzejezdność ul. Wysockiego wjazd w tę ulicę ograniczony będzie jedynie do komunikacji publicznej, dojazdu do posesji i obsługi budowy. Ponadto ograniczona zostanie ilość pasów ruchu na wlocie ulicy Słowackiego do 2 pasów: kierunek prosto-lewo i prawoskręt.

Zmiana organizacji ruchu ul. Łączyńskiego

Informujemy, że na środę 07.07.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ulicy Łączyńskiego na odcinku od Ronda Niepodległości (Ronda Tesco) do skrzyżowania z ulicami Wyszyńskiego i Chopina. Ruch pojazdów w kierunku Szczawna – Zdroju zostanie przekierowany na nowo wybudowaną ul. Topolową oraz dalej na ulice Gałczyńskiego i Słowackiego.

Utrzymane zostaną dotychczasowe zasady ruchu tzn. ruch w kierunku Szczawna – Zdroju będzie jednokierunkowy, za wyjątkiem pojazdów komunikacji publicznej i służb miejskich, dla których ruch będzie możliwy w dwóch kierunkach. Dodatkowo, z uwagi na zmniejszoną szerokość ulicy Topolowej, pod estakadą zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 07.06.2021r. zmianie uległa organizacja ruchu na ulicy Żeromskiego polegająca na zamknięciu starej jezdni ulicy Żeromskiego od strony wschodniej i poprowadzeniu ruchu pojazdów po nowej drodze stanowiącej dojazd do obwodnicy. W miejscu włączenia istniejącej ulicy Żeromskiego dalej odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu ul. Łączyńskiego

Informujemy, że na poniedziałek 07.06.2021r. planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Łączyńskiego na odcinku od ronda w kierunku Szczawna-Zdroju polegająca na przekierowaniu ruchu pojazdów na prawą jezdnię wlotu ulicy Łączyńskiego. Zmiana umożliwi wykonanie warstw bitumicznych lewej jezdni wlotu ulicy Łączyńskiego. Wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na obecny ruch pieszych w tym rejonie.

Zmiana organizacji ruchu ul. Mazowiecka, Browarna

Informujemy, że w dniu 08.04.2021r. planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Mazowieckiej od skrzyżowania z ul. Kolejową do restauracji McDonald’s. Dojazd do ul. Kolejowej od strony ul. Mazowieckiej będzie możliwy przez ulice Lubelską i Browarną.

Ruch jednokierunkowy wprowadzony zostanie również na ul. Browarnej.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 07.04.2021r. planowane jest przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Żeromskiego w kierunku do Szczawna-Zdroju na odcinku od dworca kolejowego Wałbrzych-Miasto do skrzyżowania z ulicą Starachowicką.

w dniu 07.04.2021r. planowane jest również wprowadzenie ruchu wahadłowego w rejonie cmentarza. Dwukierunkowy ruch będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.