Zmiana organizacji ruchu ul. Kolejowa

Informujemy, że na poniedziałek 10.10.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zawężeniu jezdni ul. Kolejowej za skrzyżowaniem z ulicami Wysockiego i Sikorskiego do jednego pasa ruchu. Zmiana ma na celu umożliwienie bezpiecznej realizacji robót budowlanych w tym rejonie.

Zamknięcie ulicy Chrobrego

Informujemy, że w dniu 03.10.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zamknięciu ul. Chrobrego od skrzyżowania z drogą wewnętrzną prowadzącą do DARR. Na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ww. skrzyżowania wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.

W związku z powyższą zmianą na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Słowackiego, Chrobrego, Szmidta i Alei Wyzwolenia planuje się wyłączenie sygnalizacji świetlnej.

Otwarcie skrzyżowania ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego

Informujemy, że z piątku na sobotę (26/27.08.2022r.) planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na uruchomieniu wszystkich relacji skrzyżowania ulic Kolejowej, Sikorskiego i Wysockiego wraz z sygnalizacją świetlną.

Na wysokości ul. Mazowieckiej nastąpi powrót do jednej jezdni i dalej ruch będzie się odbywał jak dotychczas – dwukierunkowo łącznicą LR1 (pod wiaduktem WD/Z/7).

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 04.07.2022r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na ul. Żeromskiego polegająca na likwidacji tymczasowego włączenia ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej DP3407D na wysokości cmentarza i przywróceniu ruchu na drodze dojazdowej DD1.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 20.06.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu drogi dojazdowej DD1 w celu wykonania zaplanowanych prac. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej północnej części ul. Żeromskiego oraz ulic Oczki, Chałubińskiego i Bardowskiego wykonane zostanie tymczasowe włączenie ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej 3407D.

Zmiana organizacji ruchu na Rondzie Niepodległości

Informujemy, że z piątku na sobotę (27/28.05.2022r.) planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na Rondzie Niepodległości polegająca na uruchomieniu sygnalizacji świetlnej oraz wszystkich pasów i relacji ronda za wyjątkiem wjazdu na estakadę budowanej Obwodnicy. W związku z tym nadal zamknięta pozostanie jezdnia ul. Łączyńskiego od strony m. Szczawno-Zdrój. Wyłączony z ruchu pozostanie również odcinek ul. Wyszyńskiego, na którym wciąż trwają prace budowlane związane z realizacją Inwestycji.

Od soboty 28.05.2022r. rondo zmieni się w skrzyżowanie z wyspą centralną sterowane sygnalizacją świetlną.