Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 04.07.2022r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na ul. Żeromskiego polegająca na likwidacji tymczasowego włączenia ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej DP3407D na wysokości cmentarza i przywróceniu ruchu na drodze dojazdowej DD1.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 20.06.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu drogi dojazdowej DD1 w celu wykonania zaplanowanych prac. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej północnej części ul. Żeromskiego oraz ulic Oczki, Chałubińskiego i Bardowskiego wykonane zostanie tymczasowe włączenie ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej 3407D.

Zmiana organizacji ruchu na Rondzie Niepodległości

Informujemy, że z piątku na sobotę (27/28.05.2022r.) planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu na Rondzie Niepodległości polegająca na uruchomieniu sygnalizacji świetlnej oraz wszystkich pasów i relacji ronda za wyjątkiem wjazdu na estakadę budowanej Obwodnicy. W związku z tym nadal zamknięta pozostanie jezdnia ul. Łączyńskiego od strony m. Szczawno-Zdrój. Wyłączony z ruchu pozostanie również odcinek ul. Wyszyńskiego, na którym wciąż trwają prace budowlane związane z realizacją Inwestycji.

Od soboty 28.05.2022r. rondo zmieni się w skrzyżowanie z wyspą centralną sterowane sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu ul. Kolejowa, Sikorskiego, Chrobrego, Czerwonego Krzyża, Mazowiecka, Reja, Browarna, Konopnickiej, Wysockiego i Nowy Świat

Informujemy, że na czwartek 14.04.2022r. planowane są następujące zmiany w tymczasowej organizacji ruchu:

– Na ul. Kolejowej i Sikorskiego ruch będzie odbywał się dwukierunkowo na prawej jezdni.

– Ruch na ul. Chrobrego zostanie ograniczony i skierowany na ul. Czerwonego Krzyża, która zostanie otwarta tylko w jednym kierunku. Tranzyt wraz z komunikacją miejską odbywać się będzie ul. Kolejową. Przystanki autobusowe z ul. Chrobrego (Plac Grunwaldzki) zostaną przeniesione na ul. Kolejową (przy skrzyżowaniu z ul. Wysockiego). Dojazd do Pogotowia Ratunkowego będzie możliwy zjazdem tymczasowym od strony ul. Kolejowej.

– Czasowo zamknięta zostanie ul. Mazowiecka. Zamknięcie planowane jest na czwartek 14.04.2022r. i piątek 15.04.2022r.

– Otwarte dla ruchu zostaną ulice Reja, Browarna oraz Konopnickiej.

– Przywrócony zostanie przejazd dla pojazdów komunikacji publicznej przez ul. Wysockiego.

– Zlikwidowany zostanie tymczasowy przejazd z ul. Sikorskiego na ul. Nowy Świat.

Zamknięcie ul. Wysockiego dla komunikacji miejskiej

Informujemy, że na poniedziałek 21.03.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na ponownym całkowitym zamknięciu dla ruchu zachodniego wlotu ul. Wysockiego do skrzyżowania z ulicami Kolejowej i Sikorskiego.

Tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej zostanie wytyczony na jezdni ronda im. Twórców Wałbrzyskich. Pasażerowie pragnący kontynuować podróż będą jak wcześniej musieli przejść z ul. Wysockiego na rondo (lub odwrotnie).

Likwidacja tymczasowego ronda na wysokości ulicy Mazowieckiej

Informujemy, że na piątek 22.10.2021r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu polegająca na likwidacji tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej, Chrobrego i Mazowieckiej.

Dla zapewnienia wszystkich relacji komunikacyjnych przewidziano miejsce do zawracania dla ul. Chrobrego przed wiaduktem WD/Z/7. Na ul. Mazowieckiej przywrócony zostanie ruch dwukierunkowy, ale wprowadzony zostanie nakaz skrętu w prawo. Ponadto zamknięty zostanie wlot ul. Browarnej do skrzyżowania z ul. Kolejową. Dojazd do ul. Browarnej będzie zapewniony od ul. Lubelskiej.

Zmiana organizacji ruchu w rejonie Ronda Niepodległości tzw. Rondo Tesco

Informujemy, że dnia 12.10.2021r. w godzinach popołudniowych planowana jest zmiana organizacji ruchu w rejonie Ronda Niepodległości polegająca na wprowadzeniu jedno pasowych wlotów i wylotów jezdni do skrzyżowania typu rondo dla ulic Łączyńskiego, Długiej i Szczawieńskiej.

Ponadto na ulicach Chopina i Sienkiewicza planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego skierowanego do Szczawna Zdroju, a na ulicach Słowackiego i Gałczyńskiego zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy skierowany do Wałbrzycha. Na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Sienkiewicza i Słowackiego w Szczawnie Zdroju zostanie dostosowane oznakowanie do nowego układu komunikacyjnego.