Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 07.06.2021r. zmianie uległa organizacja ruchu na ulicy Żeromskiego polegająca na zamknięciu starej jezdni ulicy Żeromskiego od strony wschodniej i poprowadzeniu ruchu pojazdów po nowej drodze stanowiącej dojazd do obwodnicy. W miejscu włączenia istniejącej ulicy Żeromskiego dalej odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Zmiana organizacji ruchu ul. Łączyńskiego

Informujemy, że na poniedziałek 07.06.2021r. planowana jest zmiana organizacji ruchu na ul. Łączyńskiego na odcinku od ronda w kierunku Szczawna-Zdroju polegająca na przekierowaniu ruchu pojazdów na prawą jezdnię wlotu ulicy Łączyńskiego. Zmiana umożliwi wykonanie warstw bitumicznych lewej jezdni wlotu ulicy Łączyńskiego. Wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na obecny ruch pieszych w tym rejonie.