Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 04.07.2022r. planowana jest zmiana w organizacji ruchu na ul. Żeromskiego polegająca na likwidacji tymczasowego włączenia ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej DP3407D na wysokości cmentarza i przywróceniu ruchu na drodze dojazdowej DD1.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że na poniedziałek 20.06.2022r. planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu drogi dojazdowej DD1 w celu wykonania zaplanowanych prac. Dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej północnej części ul. Żeromskiego oraz ulic Oczki, Chałubińskiego i Bardowskiego wykonane zostanie tymczasowe włączenie ul. Żeromskiego w nowy przebieg drogi powiatowej 3407D.