Utrudnienia w ruchu w okolicach ronda przy Tesco (Szczawieńska, Długa, Łączyńskiego – wyłączenie części pasów ruchu)

W piątek 17.05.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I A na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada wyłączenie po jednej jezdni ulic Szczawieńskiej i Długiej oraz wyłączenie pasów ruchu na rondzie i na jezdni ulicy Łączyńskiego. Ponadto projekt zakłada zaślepienie ulic Wyszyńskiego i Gałczyńskiego oraz wprowadzenie objazdów przez ul. Szczawieńską. Projekt zakłada również wyłączenie jednego przystanku komunikacji zbiorowej przy ul. Łączyńskiego i obsługującego ruch w kierunku Wałbrzycha i przeniesienie go na ul. Szczawieńską.

Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I A planowane jest na sobotę 25.05.2019r. Przewidywany czas obowiązywania IV kwartał 2019r.