Zaawansowanie robót

Sekcja 1

Odcinek A

km 2+350 ÷ 3+150

Długość 0,8 km

Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 376 (ul. Łączyńskiego - Szczawieńska)
Przebudowa drogi powiatowej DP 3404D (ul. Długa) z przebudową skrzyżowania
Budowa estakady nad skrzyżowaniem ul. Gałczyńskiego i Wyszyńskiego
Przebudowa drogi powiatowej DP 3405D (ul. Wyszyńskiego)
Przebudowa dróg gminnych i lokalnych (ul. Topolowa, Chopina ,Gałczyńskiego)

100%

Odcinek B

km 3+150 ÷ 6+200

Długość 3,05 km

Budowa nowego odcinka drogi krajowej DK35
Budowa nowych odcinków dróg gminnych (ul. Kusocińskiego)
Budowa dwóch kładek dla pieszych (na wysokości Szpitala im. dra A. Sokołowskiego i ul. Kurpiowskiej)

99,9%

Sekcja 2

Odcinek A

km 6+200 ÷ 7+250

Długość 1,05 km

Budowa węzła Żeromskiego
Budowa wiaduktu nad ul. Żeromskiego
Budowa przejścia podziemnego dla pieszych przy ul. Świętej Kingi
Budowa nowego odcinka drogi powiatowej DP 3407D (od ul. Żeromskiego w kierunku Szczawno - Zdrój)
Budowa nowych odcinków dróg gminnych (droga dojazdowa D1)
Przebudowa dróg gminnych i lokalnych (ul. Żeromskiego)

99,9%

Odcinek B

km 7+250 ÷ 8+360

Długość 1,11 km

Budowa węzła Reja
Budowa wiaduktu kolejowego
Przebudowa istniejącego odcinka drogi krajowej DK35 (ul. Kolejowa)
Przebudowa drogi powiatowej DP 3403D (ul. Chrobrego)
Przebudowa drogi powiatowej DP 3402D (ul. Wysockiego) i skrzyżowania
Przebudowa dróg gminnych i lokalnych (ul. Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej)

99,9%

Planowany postęp według miesięcy

2019

Kwiecień

0 %

Maj

0 %

Czerwiec

10 %

Lipiec

13 %

Sierpień

16 %

Wrzesień

21 %

Październik

26 %

Listopad

31 %

Grudzień

36 %

2020

Styczeń

39 %

Luty

40 %

Marzec

40 %

Kwiecień

40 %

Maj

43 %

Czerwiec

49 %

Lipiec

56 %

Sierpień

61 %

Wrzesień

67 %

Październik

74 %

Listopad

81 %

Grudzień

84 %

2021

Styczeń

87 %

Luty

88 %

Marzec

88 %

Kwiecień

88 %

Maj

90 %

Czerwiec

93 %

Lipiec

97 %

Sierpień

100 %