Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35

w ramach działania 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego

Oś priorytetowa IV – Infrastruktura drogowa dla miast
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE:
296 792 459,33 PLN

Nr POIS.04.02.00-00-00-0009/16

czerwiec 2021

czas realizacji

397 480 381,71 PLN

wartość projektu
350 948 147,62 PLN
część miejska (Gmina Wałbrzych)
46 532 234,09 PLN
część pozamiejska (Gmina Szczawno-Zdrój)