Plan budowy

Legenda

  • - Projektowana droga krajowa DK-35 (obwodnica)
  • - Łącznice węzłów oraz drogi pozostałe
  • - Oznaczenie odcinka drogi (co 1 km)
  • - Obiekt mostowy

Jak posługiwać się mapą?

  • Mapę można przesuwać za pomocą myszy lub ekranu dotykowego.
  • Kółko myszy lub uszczypnięcie ekranu dotykowego zmienia powiększenie.
  • Szczegóły mapy są wyświetlane po precyzyjnym przybliżeniu.
  • Naciśnięcie wybranego elementu rozwija opis obiektu.
  • Opis obiektu można zamknąć poprzez naciśnięcie strzałki w lewym górnym rogu mapy.

Pliki do pobrania