28 tydzień 2019 – Film

11.07.2019 Transport rzeźb z ul. Kolejowej na starą kopalnie oraz postęp prac na Węźle Żeromskiego.