20 tydzień 2019 – Film

17.05.2019 Rondo przy Tesco, prace wyburzeniowe i przygotowanie do tymczasowej organizacji ruchu