Zmiana organizacji ruchu na ul. Wysockiego

Informujemy, że na wtorek 23.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Wysockiego polegające na zmianie geometrii pasów ruchu na ul. Wysockiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejścia dla pieszych. Zmiana umożliwi przekroczenie jezdni ul. Wysockiego projektowanymi sieciami.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Szczawieńskiej.

Informujemy, że na piątek 12.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu pojazdów z jezdni prawej na jezdnię lewą na ul. Szczawieńskiej (Etap I B). Prace wdrożeniowe rozpoczną się w nocy z dnia 11/12.06.2020r.

Zmianie ulegnie również sposób wyjazdu/wjazdu na parking Tesco. Tymczasowo zamknięty zostanie wyjazd/wjazd od strony stacji paliw, łączący parking Tesco z ul. Szczawieńską (fot. nr 2).

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Kolejowej i Sikorskiego

Informujemy, że na środę 29.04.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Kolejowej i Sikorskiego polegające na zawężeniu wlotu ulicy Kolejowej do jednego pasa ruch. Zmiana ma na celu umożliwienie wykonania prac związanych z przekroczeniem projektowaną siecią ulicy Kolejowej. W pierwszej kolejności zostanie wyłączony pas lewy, po zakończeniu prac zostanie on udostępniony, a zajęty zostanie pas prawy.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 24.04.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap V umożliwiającej wykonanie włączenia ul. Żeromskiego do budowanej Obwodnicy Wałbrzycha, polegającej na przeniesieniu ruchu pieszych w celu odseparowania pieszych od frontu robót:

w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Starachowickiej – na chodnik wschodni

oraz w rejonie budynków 81-93 ul. Żeromskiego – na chodnik północny

Zaplanowano również wykonywanie prac polegających na włączeniu projektowanej drogi stanowiącej dojazd do obwodnicy w istniejącą ul. Żeromskiego na wysokości skrzyżowania z ul Oczki:

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wysockiego

Informujemy, że w poniedziałek 09.03.2020r. zmianie ulegnie Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Wysockiego polegająca na rozdzieleniu potoków ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejścia dla pieszych.

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

W dniu 17.10.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I D na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada tymczasowe zamknięcie odcinków jezdni ul. Żeromskiego, o maksymalnej długości 100 m i szerokości umożliwiającej przejezdność, w celu wykonania przebudowy sieci uzbrojenia podziemnego. Dodatkowo w ramach tymczasowej organizacji ruchu planuje się przeniesienie przystanku autobusowego zlokalizowanego po stronie prawej ul. Żeromskiego, obsługującego ruch w stronę Szczawna – Zdroju, na odcinek od. ul. Św. Kingi do ul. Uzdrowiskowej oraz wprowadzenie tymczasowego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego z ul. Kuracyjną.

Wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I D planowane jest na piątek 25.10.2019r. Przewidywany czas obowiązywania 31 grudzień 2021r.

Zmiana przystanku dla linii nr 18 w kierunku Szczawna-Zdroju

Od wtorku 01.10.2019r. w związku z remontem ulic F. Chopina i H. Sienkiewicza w Szczawnie-Zdroju zmianie ulegnie trasa linii nr 18 w kierunku Szczawna-Zdroju, która w miesiącu październiku i listopadzie 2019r. będzie realizowana przez ul. Szczawieńską. Zmianie ulegnie również lokalizacja tymczasowego przystanku autobusowego, który na czas trwania remontu będzie zlokalizowany przy ul. Łączyńskiego w rejonie posesji nr 36 (przy komisie samochodowym).

Zmiana organizacji ruchu na Placu Grunwaldzkim

W piątek 07.06.2019r. został uzgodniony i zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap I B na czas budowy Obwodnicy Wałbrzycha.

Projekt zakłada wyłączenie po jednej jezdni ulic Kolejowej i Sikorskiego oraz dwóch pasów ruchu na obu wlotach ulicy Wysockiego. Ponadto projekt zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kolejowej w kierunku Golińska. Ruch w kierunku Wrocławia odbywał się będzie przez ulicę Chrobrego również zwężoną do jednego pasa ruchu. Na skrzyżowaniu ulic Mazowieckiej, Kolejowej i Chrobrego wprowadzone zostanie tymczasowe skrzyżowanie z ruchem okrężnym w celu zapewnienia możliwości jazdy w każdym kierunku.

Czytaj dalej Zmiana organizacji ruchu na Placu Grunwaldzkim