Zamknięcie kładki KL-5A dla ruchu pieszego

Informujemy, że na remontowanej kładce KL-5A od dnia 14 września 2020r. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu pieszym związane z wykonaniem nawierzchni oraz remontem balustrad na ustroju nośnym. Kładka zostanie całkowicie zamknięta dla przechodniów kilkukrotnie na ok. 24 godziny po wykonaniu każdej z warstw nawierzchni.

Zmiana w organizacji ruchu – zamknięcie ul. Długiej

Informujemy, że w dniach 27-28.06.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap II) polegającej na tymczasowym zamknięciu ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łączyńskiego i Szczawieńskiej do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w celu umożliwienia pełnej przebudowy przepustu P3 na potoku Szczawnik.

Zmianie ulegnie geometria skrzyżowania ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej ze skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie trójwlotowe z uprzywilejowaniem ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej na relacji Podzamcze – Tesco. Dodatkowo wprowadzone zostanie oznakowanie wskazujące objazdy do Szczawna-Zdroju/Piaskowej Góry. Ruch pieszych na relacji ul. Długa – ul. Szczawieńska będzie się odbywał po odcinku gruntowego ciągu pieszego wyznaczonego na potrzeby zamknięcia ul. Długiej.

Przewidywany czas obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: do 15.09.2020r.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wysockiego

Informujemy, że na wtorek 23.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Wysockiego polegające na zmianie geometrii pasów ruchu na ul. Wysockiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejścia dla pieszych. Zmiana umożliwi przekroczenie jezdni ul. Wysockiego projektowanymi sieciami.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Szczawieńskiej.

Informujemy, że na piątek 12.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na przełożeniu ruchu pojazdów z jezdni prawej na jezdnię lewą na ul. Szczawieńskiej (Etap I B). Prace wdrożeniowe rozpoczną się w nocy z dnia 11/12.06.2020r.

Zmianie ulegnie również sposób wyjazdu/wjazdu na parking Tesco. Tymczasowo zamknięty zostanie wyjazd/wjazd od strony stacji paliw, łączący parking Tesco z ul. Szczawieńską (fot. nr 2).

Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Kolejowej i Sikorskiego

Informujemy, że na środę 29.04.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Wysockiego, Kolejowej i Sikorskiego polegające na zawężeniu wlotu ulicy Kolejowej do jednego pasa ruch. Zmiana ma na celu umożliwienie wykonania prac związanych z przekroczeniem projektowaną siecią ulicy Kolejowej. W pierwszej kolejności zostanie wyłączony pas lewy, po zakończeniu prac zostanie on udostępniony, a zajęty zostanie pas prawy.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Żeromskiego

Informujemy, że w dniu 24.04.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu – Etap V umożliwiającej wykonanie włączenia ul. Żeromskiego do budowanej Obwodnicy Wałbrzycha, polegającej na przeniesieniu ruchu pieszych w celu odseparowania pieszych od frontu robót:

w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Starachowickiej – na chodnik wschodni

oraz w rejonie budynków 81-93 ul. Żeromskiego – na chodnik północny

Zaplanowano również wykonywanie prac polegających na włączeniu projektowanej drogi stanowiącej dojazd do obwodnicy w istniejącą ul. Żeromskiego na wysokości skrzyżowania z ul Oczki:

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wysockiego

Informujemy, że w poniedziałek 09.03.2020r. zmianie ulegnie Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Wysockiego polegająca na rozdzieleniu potoków ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejścia dla pieszych.