Zmiana organizacji ruchu ul. Szczawieńska

Informujemy, że na środę 21.10.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap III.B) polegającej na wprowadzeniu zmian w zakresie geometrii jezdni ul. Szczawieńskiej i dostosowaniu jej przebiegu do wykonanego już docelowego układu drogowego (rozdzielenie pasów ruchu z wyspą dzielącą).

Zmiana organizacji ruchu ul. Żeromskiego

Informujemy, że w piątek 02.10.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap V.1-c) polegającej na wprowadzeniu na ul. Żeromskiego ruchu jednokierunkowego w stronę Szczawna-Zdrój. Wprowadzona zmiana nie będzie dotyczyła komunikacji miejskiej, dla której ruch będzie możliwy w dwóch kierunkach, na początku poprzez sterowanie ręczne, a docelowo przy pomocy sygnalizacji świetlnej. Ciągi piesze nie zostaną ograniczone.

Zmiana w organizacji ruchu – otwarcie ul. Długiej

Informujemy, że w dniu 15.09.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap III.A oraz III.B) polegającej na przywróceniu ruchu na jezdni lewej ul. Długiej. Nowa organizacja przywraca skrzyżowanie typu rondo na skrzyżowaniu ulic Długiej, Szczawieńskiej oraz Łączyńskiego, którego wyspa odpowiada kształtem wyspie docelowego układu drogowego.

Ruch na ul. Łączyńskiego od tej pory odbywać się będzie po nowej jezdni docelowego układu drogowego (jezdnia lewa).

Zamknięcie kładki KL-5A dla ruchu pieszego

Informujemy, że na remontowanej kładce KL-5A od dnia 14 września 2020r. wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu pieszym związane z wykonaniem nawierzchni oraz remontem balustrad na ustroju nośnym. Kładka zostanie całkowicie zamknięta dla przechodniów kilkukrotnie na ok. 24 godziny po wykonaniu każdej z warstw nawierzchni.

Zmiana w organizacji ruchu – zamknięcie ul. Długiej

Informujemy, że w dniach 27-28.06.2020r. planowane jest wdrożenie Tymczasowej Organizacji Ruchu (Etap II) polegającej na tymczasowym zamknięciu ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Łączyńskiego i Szczawieńskiej do skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego w celu umożliwienia pełnej przebudowy przepustu P3 na potoku Szczawnik.

Zmianie ulegnie geometria skrzyżowania ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej ze skrzyżowania typu rondo na skrzyżowanie trójwlotowe z uprzywilejowaniem ulic Łączyńskiego i Szczawieńskiej na relacji Podzamcze – Tesco. Dodatkowo wprowadzone zostanie oznakowanie wskazujące objazdy do Szczawna-Zdroju/Piaskowej Góry. Ruch pieszych na relacji ul. Długa – ul. Szczawieńska będzie się odbywał po odcinku gruntowego ciągu pieszego wyznaczonego na potrzeby zamknięcia ul. Długiej.

Przewidywany czas obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu: do 15.09.2020r.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Wysockiego

Informujemy, że na wtorek 23.06.2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Wysockiego polegające na zmianie geometrii pasów ruchu na ul. Wysockiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolejową do przejścia dla pieszych. Zmiana umożliwi przekroczenie jezdni ul. Wysockiego projektowanymi sieciami.